كارنامه و رتبه قبولي رشته بينايي سنجي دانشگاه پرديس خودگردان 95 – 96

درصد و رتبه قبولي رشته بينايي سنجي دانشگاه پرديس خودگردان 95 – 96

كارنامه و رتبه قبولي رشته بينايي سنجي دانشگاه پرديس خودگردان 95 - 96

كارنامه و رتبه قبولي رشته بينايي سنجي دانشگاه پرديس خودگردان 95 – 96

براي كسب هرگونه اطلاعات درباره كارنامه و رتبه قبولي رشته بينايي سنجي دانشگاه پرديس خودگردان 95 – 96 با مشاوران مركز سبزتدريس تماس حاصل نماييد.شماره تماس از طريق تلفن هاي ثابت در سراسر كشور – 9099071647

رشته بينايي سنجي را مي توان علم مراقبت هاي بينايي تعريف كرد و به عبارت ديگر هدف از ايجاد اين رشته بررسي ديد و ساختارهاي مربوط به آن است كه براي كشف اختلالات بينايي و تجويز عدسي‌هاي مناسب يا ديگر وسايل كمك‌كننده به بينايي،تمرين‌هاي چشمي براي جبران كاستي‌هاي ديد مي باشد.امكان تحصيل در رشته بينايي‌ سنجي‌ در مقاطع‌ كارشناسي‌، كارشناسي‌ ارشد و دكتري امكان پذير مي باشد. البته اين رشته در مقطع‌ كارشناسي گرايش‌ خاصي‌ ندارد و به‌ صورت‌ عمومي‌ ارائه‌ مي‌ شود.اما در مقطع ارشد و دكتري گرايش هاي‌ تخصصي‌ مانند ناهنجاري هاي‌ ديد دو چشمي‌ و تمرينات‌ اپتومتريك‌، وسايل‌ كمك‌ بينايي‌ و تجويز لنزهاي‌ نامرئي‌ را شامل مي شود.در خصوص بازار كار اين رشته نيز لازم است بدانيد كه حدود 80 درصد از فارغ التحصيلان اين رشته جذب بازار كار مي شوند و مي توانند در مراكز درماني، مجتمع هاي توانبخشي، درمانگاه ها به فعاليت بپردازند.چنانچه قصد تحصيل در اين رشته را داريد مي توانيد در ادامه مطلب چندين نمونه از كارنامه و رتبه قبولي رشته بينايي سنجي دانشگاه پرديس خودگردان 95 – 96 را مشاهده نماييد.براي آگاهي از حداقل درصد و كارنامه آخرين رتبه قبولي رشته بينايي سنجي دانشگاه دولتي 95 – 96 كليك كنيد.

كارنامه و رتبه قبولي رشته بينايي سنجي دانشگاه  شهيد بهشتي پرديس خودگردان – منطقه 2 سال 95 – 96

 

رشته : تجربي رتبه در منطقه : 4163 رتبه كشوري : 8744
نام درس درصد
ادبيات فارسي 60%
عربي 34%
معارف 91%
زبان 56%
زمين شناسي 4%
رياضيات 47%
زيست شناسي 48%
فيزيك 49%
شيمي 37%

 

رتبه قبولي رشته بينايي سنجي دانشگاه شهيد بهشتي پرديس خودگردان  – منطقه 2 سال 95 – 96

 

رشته : تجربي رتبه در منطقه : 4605 رتبه كشوري : 9693
نام درس درصد
ادبيات فارسي 62%
عربي 72%
معارف 83%
زبان 74%
زمين شناسي 0%
رياضيات 25%
زيست شناسي 51%
فيزيك 32%
شيمي 44%

 

آخرين رتبه قبولي رشته بينايي سنجي دانشگاه شهيد بهشتي پرديس خودگردان – منطقه 2 سال 95 – 96

 

رشته : تجربي رتبه در منطقه : 4704 رتبه كشوري : 9899
نام درس درصد
ادبيات فارسي 70%
عربي 92%
معارف 46%
زبان 71%
زمين شناسي 0%
رياضيات 46%
زيست شناسي 51%
فيزيك 46%
شيمي 25%

 

درصد قبولي رشته بينايي سنجي دانشگاه شهيد بهشتي پرديس خودگردان  – منطقه 3 سال 95 – 96

 

رشته : تجربي رتبه در منطقه : 2943 رتبه كشوري : 14249
نام درس درصد
ادبيات فارسي 42%
عربي 40%
معارف 71%
زبان 11%
زمين شناسي 0%
رياضيات 42%
زيست شناسي 46%
فيزيك 40%
شيمي 49%

 

كارنامه قبولي رشته بينايي سنجي دانشگاه زاهدان – پرديس خودگردان  – منطقه 1 سال 95 – 96

 

رشته : تجربي رتبه در منطقه : 3176 رتبه كشوري : 10138
نام درس درصد
ادبيات فارسي 62%
عربي 61%
معارف 67%
زبان 30%
زمين شناسي 0%
رياضيات 39%
زيست شناسي 56%
فيزيك 34%
شيمي 41%

 

كارنامه و رتبه قبولي رشته بينايي سنجي دانشگاه زاهدان – پرديس خودگردان –  منطقه 2 سال 95 – 96

 

رشته : تجربي رتبه در منطقه : 4769 رتبه كشوري : 10029
نام درس درصد
ادبيات فارسي 63%
عربي 40%
معارف 52%
زبان 31%
زمين شناسي 0%
رياضيات 49%
زيست شناسي 54%
فيزيك 56%
شيمي 34%

 

رتبه قبولي رشته بينايي سنجي دانشگاه زاهدان –  پرديس خودگردان – منطقه 2 سال 95 – 96

 

رشته : تجربي رتبه در منطقه : 5014 رتبه كشوري : 10547
نام درس درصد
ادبيات فارسي 59%
عربي 65%
معارف 86%
زبان 40%
زمين شناسي 0%
رياضيات 43%
زيست شناسي 49%
فيزيك 50%
شيمي 28%

 

آخرين رتبه قبولي رشته بينايي سنجي دانشگاه زاهدان – پرديس خودگردان – منطقه 3 سال 95 – 96

 

رشته : تجربي رتبه در منطقه : 2827 رتبه كشوري : 13728
نام درس درصد
ادبيات فارسي 50%
عربي 12%
معارف 69%
زبان 55%
زمين شناسي 9%
رياضيات 34%
زيست شناسي 28%
فيزيك 60%
شيمي 56%

 

درصد قبولي رشته بينايي سنجي دانشگاه زاهدان –  پرديس خودگردان – منطقه 3 سال 95 – 96

 

رشته : تجربي رتبه در منطقه : 3143 رتبه كشوري : 15104
نام درس درصد
ادبيات فارسي 61%
عربي 59%
معارف 52%
زبان 13%
زمين شناسي 0%
رياضيات 27%
زيست شناسي 54%
فيزيك 40%
شيمي 35%

 

كارنامه قبولي رشته بينايي سنجي دانشگاه پرديس خودگردان –  – منطقه 1 سال 95 – 96

 

رشته : تجربي رتبه در منطقه : 3216 رتبه كشوري : 15414
نام درس درصد
ادبيات فارسي 46%
عربي 78%
معارف 67%
زبان 48%
زمين شناسي 0%
رياضيات 8%
زيست شناسي 46%
فيزيك 32%
شيمي 56%

 

براي كسب هرگونه اطلاعات درباره كارنامه و رتبه قبولي رشته بينايي سنجي دانشگاه پرديس خودگردان 95 – 96 با مشاوران مركز سبزتدريس تماس حاصل نماييد.شماره تماس از طريق تلفن هاي ثابت در سراسر كشور – 9099071647

منبع: كارنامه و رتبه قبولي رشته بينايي سنجي دانشگاه پرديس خودگردان 95 – 96

مشاوره تحصيلي – سبزتدريس – تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد 96  – تاثير معدل در كنكور 96 – انصراف از تحصيل – انصراف از دانشگاه – تعهد خدمت – مشاوره انتخاب رشته كارشناسي ارشد – بهترين آزمون آزمايشي – مقايسه آزمون هاي آزمايشي  – برنامه ريزي تيزهوشان – پيراپزشكي بدون كنكور – پزشكي بدون كنكور – بهترين كتاب هاي كمك درسي كنكور – كارنامه سبز چيست – اعتراض به نتايج كنكور آزاد – رتبه قبولي رشته هاي دانشگاه آزاد – رتبه قبولي دانشگاه آزاد – رتبه قبولي پرستاري – تغيير رشته در مقطع كارشناسي ارشد – امريه سربازي – نتايج تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد 95 – شهريه دانشگاه پرديس – مشاوره كنكور 96 – انتقالي در دانشگاه آزاد – تكميل ظرفيت كنكور سراسري 95 – تحصيل پزشكي در خارج از كشور – رتبه قبولي مامايي 95 – رتبه قبولي پزشكي 95 – شرايط تحصيل در دانشگاه هاي پرديس – امريه آموزش و پرورش – امريه شركت نفت 95 – شيمي دارويي به داروسازي – سهميه بومي گزيني – ثبت نام كنكور آزاد 96 – ثبت نام كنكور كارشناسي ارشد سراسري 96 – اعلام نتايج تكميل ظرفيت كنكور سراسري 95 – رتبه قبولي تكميل ظرفيت كنكور سراسري 95 – دفترچه تكميل ظرفيت كنكور سراسري 95 – تاثير سهميه بسيج در كنكور سراسري و آزاد – مدارس برتر تهران – امريه خاتم الانبيا – منابع كنكور انساني – مشاوره تحصيلي تلفني – تدريس خصوصي عربي – تدريس خصوصي در اسلامشهر – مشاوره تحصيلي كارشناسي ارشد – ثبت نام آزمون تيزهوشان 96 – 97 –

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *