کارنامه و رتبه قبولی دانشگاه تربیت معلم 95 – 96

درصد و رتبه قبولی دانشگاه تربیت معلم 95 – 96

کارنامه و رتبه قبولی دانشگاه تربیت معلم 95 - 96

کارنامه و رتبه قبولی دانشگاه تربیت معلم 95 – 96

برای کسب هرگونه اطلاعات درباره کارنامه و رتبه قبولی دانشگاه تربیت معلم 95 – 96 با مشاوران مرکزسبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647

برای آشنایی بیشتر شما عزیزان با سیستم آموزشی  و نحوه پذیرش دانشگاه تربیت معلم لازم است به اطلاعتان برسانیم که دانشگاه تربیت معلم مرکز آموزش عالی محسوب می شود. این دانشگاه پذیرش جداگانه ای ندارد و از طریق آزمون سراسری، دانشجو می پذیرد. بنابراین چنانچه در هنگام ثبت نام در آزمون سراسری، گزینه ی تربیت معلم را انتخاب کنید، پس از اعلام نتایج در صورتی که جزو بومی های شهرهایی بودید که دانشگاه تربیت معلم از آنها پذیرش دارد ، این امکان را خواهید داشت تا رشته های تربیت معلم را هم انتخاب نمایید و در صورت قبولی به تحصیلات خود ادامه دهید.

دانشگاه تربیت معلم با هدف تربیت و پرورش دبیران و آموزگاران برای سطوح های مختلف آموزشی تدوین گردیده است.ضمن اینکه در ایران مراکز تربیت معلم در قالب دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و دانشگاه فرهنگیان طراحی شده است که وظیفه تربیت و تامین دبیران آموزش و پرورش را دانشگاه فرهنگیان بر عهده دارد.همچنین افراد پذیرفته شده و شاغل به تحصیل در تربیت معلم از حقوق دانشجویی هم برخوردار خواهند بود.در ادامه مطلب شرایط عمومی و اختصاصی پذیرش در دانشگاه تربیت معلم و کارنامه و رتبه قبولی دانشگاه تربیت معلم 95 – 96 را در اختیارتان قرار داده ایم.

شرایط عمومی پذیرش در دانشگاه تربیت معلم 95 – 96

 • اعتقاد به دین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 • دارا بودن تابعیت ایرانی
 • التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 • برخورداری از سلامت کامل روانی، جسمانی
 • عدم سوء سابقه محکومیت جزایی یا کیفری
 • عدم اعتیاد به مواد مخدر، دخانیات و الکل
 • عامل بودن به اخلاق و رفتار نیکو، متناسب با شآن معلمی

شرایط اختصاصی پذیرش در دانشگاه تربیت معلم 95 – 96

 • دارا بودن مدرک دوره پیش دانشگاهی.
 • دارا بودن حداقل معدل کل 15 دیپلم.
 • کسب نمره علمی کل 6500 و بالاتر در زیرگروه مربوط در آزمون سراسری.
 • نداشتن هیچ گونه رابطه استخدامی یا تعهد خدمت  به نهادها و سازمان های دولتی و غیردولتی، در آغاز تحصیل.
 • دارا بودن حداکثر 20 سال تمام (متولدین 1376/7/1 به بعد می توانند متقاضی شوند)*انجام خدمت سربازی یا سوابق کاری و موارد دیگر به هیچ وجه به سقف سنی افزوده نمی شود*
 • بومی بودن (بومی استانی) داوطلب در رشته های اعلام شده آموزش و پرورش در استان محل پذیرش.
 • ارائه تعهد عدم جابجایی ده ساله برون استانی در استانی که استخدام می شوند.
 • موفقیت در مصاحبه اختصاصی جهت ارزیابی توانمندی ها و تشخیص میزان قابلیت، انگیزه، علاقه مندی داوطلبان.
 • مخترعان، مبتکران، برگزیدگان المپیادهای علمی، نخبگان علمی و مهارتی،  در صورت کسب حد نصاب نمره علمی لازم در مصاحبه از امتیازات لازم برخوردار خواهند شد.
 • داشتن حداکثر 28 سال در بدو استخدام قطعی بعد از فارغ التحصیل شدن.
 • ادامه تحصیل آن دسته از دانش آموختگان بهره مند از امکانات دولتی از تحصیل رایگان مجدد در مقطع قبلی، در صورت ایفای تعهدات آموزش رایگان یا بازخرید تعهدات مربوطه بلامانع است.

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی برق – دانشگاه تربيت دبيرشهيد رجايی -تهران – روزانه – منطقه 1 سال 95 – 96

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی برق – دانشگاه تربيت دبيرشهيد رجايی – تهران – روزانه – منطقه 2 سال 95 – 96

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی برق – دانشگاه تربيت دبيرشهيد رجايی – تهران – روزانه – منطقه 3 سال 95 – 96

رشته : رياضي رتبه در منطقه : 118 رتبه کشوری : 1837
نام درس درصد
ادبيات فارسي 69%
عربي 46%
معارف 49%
زبان 74%
رياضيات 48%
فيزيك 76%
شيمي 41%

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مکانيک – دانشگاه تربيت دبيرشهيد رجايی -تهران – روزانه- منطقه 2 سال 95 – 96

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مکانيک – دانشگاه تربيت دبيرشهيد رجايی -تهران – روزانه- منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : رياضي رتبه در منطقه : 2702 رتبه کشوری : 7998
نام درس درصد
ادبيات فارسي 43%
عربي 14%
معارف 64%
زبان 45%
رياضيات 40%
فيزيك 46%
شيمي 18%

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مکانيک – دانشگاه تربيت دبيرشهيد رجايی -تهران – روزانه- منطقه 3 سال 95 – 96

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی عمران – دانشگاه تربيت دبيرشهيد رجايی – تهران – روزانه- منطقه 1 سال 95 – 96

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی عمران – دانشگاه تربيت دبيرشهيد رجايی – تهران – روزانه- منطقه 2 سال 95 – 96

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی عمران – دانشگاه تربيت دبيرشهيد رجايی – تهران – روزانه- منطقه 3 سال 95 – 96

رشته : رياضي رتبه در منطقه : 751 رتبه کشوری : 8403
نام درس درصد
ادبيات فارسي 63%
عربي 18%
معارف 62%
زبان 25%
رياضيات 16%
فيزيك 53%
شيمي 30%

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معماری –  دانشگاه تربيت دبيرشهيد رجايی -تهران – روزانه – منطقه 1 سال 95 – 96

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معماری –  دانشگاه تربيت دبيرشهيد رجايی -تهران – روزانه – منطقه 2 سال 95 – 96

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معماری –  دانشگاه تربيت دبيرشهيد رجايی -تهران – روزانه – منطقه 3 سال 95 – 96

رشته : رياضي رتبه در منطقه : 1882 رتبه کشوری : 16931
نام درس درصد
ادبيات فارسي 60%
عربي 31%
معارف 64%
زبان 28%
رياضيات 9%
فيزيك 19%
شيمي 10%

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی کامپيوتر – دانشگاه تربيت دبيرشهيد رجايی -تهران – روزانه – منطقه 1 سال 95 – 96

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی کامپيوتر – دانشگاه تربيت دبيرشهيد رجايی -تهران – روزانه – منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : رياضي رتبه در منطقه : 1249 رتبه کشوری : 3943
نام درس درصد
ادبيات فارسي 38%
عربي 44%
معارف 82%
زبان 32%
رياضيات 13%
فيزيك 62%
شيمي 68%

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی کامپيوتر – دانشگاه تربيت دبيرشهيد رجايی -تهران – روزانه – منطقه 3 سال 95 – 96

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی خودرو – دانشگاه تربيت دبيرشهيد رجايی -تهران – روزانه- منطقه 1 سال 95 -.96

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی خودرو – دانشگاه تربيت دبيرشهيد رجايی -تهران – روزانه- منطقه 2 سال 95 -.96

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی خودرو – دانشگاه تربيت دبيرشهيد رجايی -تهران – روزانه- منطقه 3 سال 95 -.96

رشته : رياضي رتبه در منطقه : 2372 رتبه کشوری : 20093
نام درس درصد
ادبيات فارسي 44%
عربي 24%
معارف 50%
زبان 19%
رياضيات 12%
فيزيك 24%
شيمي 16%

کارنامه و رتبه قبولی رشته رياضيات و کاربردها – دانشگاه تربيت دبيرشهيد رجايی -تهران – شبانه – منطقه 1 سال 95 – 96

کارنامه و رتبه قبولی رشته رياضيات و کاربردها – دانشگاه تربيت دبيرشهيد رجايی -تهران – شبانه – منطقه 1 سال 95 – 96

رشته : رياضي رتبه در منطقه : 8667 رتبه کشوری : 17028
نام درس درصد
ادبيات فارسي 50%
عربي 27%
معارف 58%
زبان 36%
رياضيات 33%
فيزيك 14%
شيمي 3%

کارنامه و رتبه قبولی رشته رياضيات و کاربردها – دانشگاه تربيت دبيرشهيد رجايی -تهران – شبانه – منطقه 3 سال 95 – 96

برای کسب هرگونه اطلاعات درباره کارنامه و رتبه قبولی دانشگاه تربیت معلم 95 – 96 با مشاوران مرکزسبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647

منبع: کارنامه و رتبه قبولی دانشگاه تربیت معلم 95 – 96

مشاوره تحصیلی – سبزتدریس – تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96  – برنامه ريزي کنکور 96 – برنامه ریزی کنکور تجربی – تاثیر معدل در کنکور 96 – انصراف از تحصيل – انصراف از دانشگاه – تعهد خدمت – مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد – منابع کنکور 96 – بهترين آزمون آزمايشي – مقایسه آزمون های آزمایشی  – برنامه ریزی تیزهوشان – پيراپزشکي بدون کنکور – پزشکی بدون کنکور – بهترین کتاب های کمک درسی کنکور – کارنامه سبز چیست – اعتراض به نتایج کنکور آزاد – رتبه قبولی رشته های دانشگاه آزاد – رتبه قبولی دانشگاه آزاد – رتبه قبولی پرستاری – برنامه ریزی کنکور ارشد 96  – تغییر رشته در مقطع کارشناسی ارشد – امریه سربازی – نتایج تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 95 – ثبت نام آزمون دکتری 96 – ثبت نام کنکور دکتری 96 – شهریه دانشگاه پردیس – مشاوره کنکور 96 – انتقالی در دانشگاه آزاد – تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 95 – ثبت نام کنکور سراسری 96 – تحصیل پزشکی در خارج از کشور – رتبه قبولی مامایی 95 – رتبه قبولی پزشکی 95 – شرایط تحصیل در دانشگاه های پردیس – امریه آموزش و پرورش – امریه شرکت نفت 95 – ثبت نام آزمون تیزهوشان ششم به هفتم 96 – ثبت نام آزمون تیزهوشان نهم به دهم 96 – شیمی دارویی به داروسازی – سهمیه بومی گزینی – ثبت نام کنکور آزاد 96 – ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد سراسری 96 – اعلام نتایج تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 95 – رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 95 – دفترچه تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 95 – تاثیر سهمیه بسیج در کنکور سراسری و آزاد – مدارس برتر تهران – امریه خاتم الانبیا – منابع کنکور انسانی – مشاوره تحصیلی تلفنی – تدریس خصوصی عربی – تدریس خصوصی در اسلامشهر – مشاوره تحصیلی کارشناسی ارشد – ثبت نام آزمون تیزهوشان 96 – 97 – انتخاب رشته کنکور سراسری 96 – انتخاب رشته کنکور 96 – شهریه دانشگاه آزاد – سوالات مصاحبه حضوری گزینش آموزش و پرورش – برنامه ریزی کنکور – تفاوت بدون کنکور و با کنکور دانشگاه آزاد – کارشناسی ارشد بدون آزمونتحصیل همزمان با خدمت سربازی – کارنامه آخرین فرد قبولی ، رتبه قبولی در 3 رشته پزشکی ، دندان پزشکی و داروسازی – کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته داروسازی دانشگاه آزاد و سراسری 95 – 96 – کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی سراسری سال 95 – 96 – برنامه ریزی کنکور ریاضی 96 – کارت آزمون تیزهوشان 96 – اعلام نتایج آزمون تیزهوشان 96-97 – شرایط تحصیل مجدد پزشکی – پیرا پزشکی بدون کنکور 96 – مشاوره تلفنی کنکور – مشاوره تحصیلی آنلاین – بهترین دی وی دی های کنکور – کنکور هنر 96 –شرایط ثبت نام کنکور سراسری 96 – مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری – مشاوره تحصیلی حرفه ای – مشاوره تحصیلی دکتری – انتخاب رشته کنکور آزاد 96 – ثبت نام آزمون نمونه دولتی 96 – 97 – مصاحبه دکتری سراسری 96  – مشاوره انتخاب رشته کنکور 96 – کنکور انسانی 96 – کنکور ریاضی 96 – کنکور تجربی 96 – میزان تاثیر سهمیه ها در کنکور سراسری و آزاد – اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی 96 – 97 – حذفیات کنکور 96 – تفاوت دوره های تمام وقت و پاره وقت دانشگاه آزاد – برنامه ریزی کنکور 97 – شرایط تحصیل در مالزی – جمع بندی کنکور 96 – شرایط تحصیل در اتریش – شرایط تحصیل در نروژ – شرایط تحصیل در فرانسه – شرایط تحصیل در انگلستان – راهنمای ثبت نام دانشگاه جامع علمی کاربردی – نحوه دریافت کد سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی —-  شرایط تحصیل در ایتالیا – شرایط تحصیل در سوئیس – شرایط تحصیل در سوئد – شرایط تحصیل در آمریکا – شرایط تحصیل در کانادا – شرایط تحصیل در ژاپن – ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی 96 – 97 – مشاوره تحصیلی رایگان – کارت ورود به جلسه آزمون دکتری 96 – انتخاب رشته دکتری سراسری 96 — انتخاب رشته دکتری آزاد 96 – کانال تلگرام مشاوره تحصیلی – تاریخ برگزاری کنکور سراسری 96 – شرایط تحصیل در روسیه – شرایط تحصیل در هلند – شرایط تحصیل در برزیل – بهترین منابع کنکور 97 – انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 – مشاوره انتخاب رشته دکتری – اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی استان تهران 96 – 97 – برنامه ریزی کنکور کارشناسی ارشد 97 – شرایط تحصیل در اسپانیا – برنامه ریزی کنکور تجربی 97 – شرایط تحصیل در قبرس – حداقل درصد و کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته داروسازی دانشگاه دولتی 95 – 96 – پرستاری بدون کنکور – حداقل درصد و کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی دانشگاه دولتی 95 – 96 – حداقل درصد و کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته شنوایی شناسی دانشگاه دولتی 95 – 96 – حداقل درصد و کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته کار درمانی دانشگاه دولتی 95 – 96 – حداقل درصد و کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته علوم تغذیه دانشگاه دولتی 95 – 96 – حداقل درصد و کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته بهداشت حرفه ای دانشگاه دولتی 95 – 96 – حداقل درصد و کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی عمران دانشگاه دولتی 95 – 96 – حداقل درصد و کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته حقوق دانشگاه دولتی 95 – 96 – حداقل درصد و کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی معماری دانشگاه دولتی 95 – 96 – منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی نقشه برداری دانشگاه سراسری و آزاد 96 – شرایط تحصیل در اوکراین – پزشکی بدون کنکور – حداقل درصد و کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی مکانیک دانشگاه دولتی 95 – 96 – شرایط تحصیل در بلژیک –  شرایط تحصیل در دانمارک – شرایط تحصیل در لهستان – دندانپزشکی بدون کنکور – برنامه ریزی کنکور انسانی 97 – برنامه ریزی کنکور ریاضی 97 – انتخاب رشته کنکور 96 – اعلام نتایج آزمون دکتری 96 – 97 – انتخاب رشته ارشد 96 – امریه سربازی 96 – انتخاب رشته کنکور تجربی 96 – انتخاب رشته کنکور سراسری 96  – حداقل درصد و کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته بینایی سنجی دانشگاه دولتی 95 – 96 – حداقل درصد و کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه دولتی 95 – 96 – ثبت نام دانشگاه آزاد 96 – ثبت نام دانشگاه آزاد – شهریه دانشگاه پیام نور 96 – ثبت نام بدون کنکور کاردانی دانشگاه آزاد – ثبت نام بدون کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد – لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد 96– لیست رشته های بدون کنکور کاردانی دانشگاه آزاد – لیست رشته های بدون کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد – ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی – لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی 96 – ثبت نام بدون کنکور کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی –شهریه دانشگاه علمی کاربردی 96 – 97 – ثبت نام بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی –ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی 96 – منابع کنکور هنر 96 – ثبت نام دانشگاه پیام نور 96 – ثبت نام دانشگاه پیام نور – ثبت نام بدون کنکور کارشناسی دانشگاه پیام نور – لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور – لیست رشته های بدون کنکور کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی – لیست رشته های بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی — انتخاب رشته کنکور انسانی 96 – نرم افزار انتخاب رشته کنکور 96 – امریه سپاه 96 – نرم افزار انتخاب رشته مجازی — انتخاب رشته کنکور ریاضی 96 – منابع کنکور ریاضی 97 – اعلام نتایج کنکور ارشد 96 – امریه شهرداری 96 – امریه وزارت دفاع 96 – انتخاب رشته دانشگاه آزاد 96 – اعلام نتایج کنکور ارشد 96 – منابع کنکور انسانی 97 – ترمیم معدل برای کنکور 96 – کارت آزمون نمونه دولتی 96 – شرایط استخدام سرباز معلم 96 – تحصیل پزشکی در اتریش – تحصیل پزشکی در آلمان – انتخاب رشته کنکور 96 در استان تهران – شهریه دانشگاه آزاد 96 – شهریه کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه آزاد 96 –

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *